1.- Tratamenduaren arduraduna

ASPACE ARABA

Posta-helbidea: Sofia erregina etorbidea, 100-behea – 01015 Vitoria-Gasteiz (Araba)
Telefonoa: 945 35 75 78

Helbide elektronikoa: asociacion@aspacealava.org

Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktua: dpd@aspacealava.org

Zure datuen tratamenduari buruz zalantzarik, kexarik edo erreklamaziorik baduzu, zuzenean aurkez diezaiokezu gure DBOri, Datuak Babesteko Agentziara, hala badagokio, zuzendu aurretik. Erreklamazioa jaso eta, gehienez ere, bi hilabeteko epean erantzungo dizugu.

2.- Nola lortu ditugu zure datuak

Interesdunak berak emanda: Boluntarioa edo bazkidea bazara, zeuk eman dizkiguzu, offline edo online bidez, gure zerbitzuak eskatzean edo zureak emateko eskaintzean, zurekin harremana eta komunikazioa izateko, bai eta elkarte – edo boluntariotza-harremana izateko ere.

Datu pertsonalak ematen dizkiguzunean, informazio hori emateko gaituta zaudela bermatzen duzu, baita informazio hori egiazkoa, zehatza eta eguneratua dela ere, eta ez dela konfidentziala, ez duela kontratu-murrizketarik edo hirugarrenen eskubiderik urratzen eta beste erabiltzaile batzuk ez ordezkatzeko konpromisoa  hartzen duzula.

Gure webgunea bisitatzean, automatikoki: Datuak webgune honen bidez eman badizkiguzu, informazioa bilduko dugu, adibidez, orrira sartzen zarenean, edozein formulario datu pertsonalekin betetzen duzunean, edo gurekin zuzenean posta elektronikoz komunikatzen zarenean.

Gure webgunea bisitatzen duzunean informazioa biltzen dugu cookien eta beste jarraipen-teknologia eta web-analitiken bidez. Horrek esan nahi du zure nabigatzailetik datuak bidaltzen direla gure zerbitzarietara, gure zerbitzuak optimizatzeko eta erabiltzaile gisa duzun esperientzia hobetzeko. Datu horiek geuk automatikoki jaso ditzakegu, eta baita hirugarrenek ere gure izenean.

Interesduna ez den beste pertsona baten aldetik: Baliteke zure datuak zuzenean zuk eman ez izana, baizik eta lan egiten dugun hirugarren batek eman izana, hots, zuk aldez aurretik datu horiek eman dizkiozun batek. Adibidez: haien senitartekoak, tutoreak edo legezko ordezkariak, artatzen dituzten medikuak…  Datuen kategoria hauek tratatzen ditugu: Identifikazio-datuak, ezaugarri pertsonalak, inguruabar sozialak, akademikoak eta profesionalak, ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruei buruzkoak,  enpleguaren xehetasunak  eta interesdunaren osasunari buruzko datu bereziki babestuak.
Interesdunaren osasunari buruzko babes bereziko datuak babes bereziari lotuta daude, eta datu horiek tratatzeko legitimazioa interesdunaren berariazko adostasuna da. Hori dela eta, hirugarren horren erantzukizuna da datuak ematea, bai interesdunaren aldez aurreko eta berariazko baimena izateko, bere datuak erabiltzeko eta guri jakinarazteko, bai datuon tratamenduaren berri emateko. Interesdunak erreklamazioren bat egiten badu, ez dugu erantzukizunik izango, eta erantzukizun hori bere gain hartzen du, soil-soilik, datuak interesdunaren izenean edo haren interesean jakinarazi dizkigunak.
Beste pertsona batzuen datuei dagokienez, haien pribatutasuna errespetatu behar da, eta arreta berezia jarri behar da datu pertsonalak jakinaraztean edo argitaratzean. Titularra denak bakarrik baimendu dezake bere datu pertsonalen tratamendua. Hirugarrenen datuak haien baimenik gabe argitaratzeak hirugarren horien ohorerako, intimitaterako edo irudirako eskubideari buruzko eskubidea urra dezake, datuen babesari buruzko araudiaz gain.
Hirugarrenen datuak ematen dituenaren erantzukizuna da: a).- datu horiek erabiltzeko aldez aurreko eta berariazko baimena izatea; eta b).- datu horiekin egingo dugun tratamenduaren berri ematea. Pribatutasun-politika hau onartuz, hirugarrenen datuak ematen dituenak berariaz bermatzen du ekarpen hori egiteko baimena duela, eta ez du inolako erantzukizunik izango pertsona batek erreklamatzen badu.

3.- Zer datu mota tratatzen ditugu?

Datuen kategoria hauek tratatzen ditugu: identifikazio- eta harreman-datuak (izen-abizenak, IFZ, telefonoa, posta-helbidea, helbide elektronikoa…); ezaugarri pertsonalei buruzko datuak (egoera zibila, familia-datuak, jaiotze-data, jaioterria, adina, sexua); ezaugarri fisikoak edo antropometrikoak (mugimendu mailan, gorputz-masaren indizea…); gizarte-inguruabarrei buruzko datuak (gizarte-laguntzak izapidetzeko jabetzak, esaterako); zaletasunak eta bizimodua; datu akademiko eta profesionalak (prestakuntza, titulazioak); eskolako historiala; lanbide-esperientzia (laneratzea kudeatzeko); lanbideari buruzko xehetasunak; lanpostuak (familienak seme-alabak zaintzeko lanaldi-murrizketak izapidetzeko, premiak aztertzeko…); ekonomia-, finantza- eta aseguru-datuak (diru-sarrerak, laguntzak kudeatzeko errentak, gizarte-prestazioak); ondasunen eta zerbitzuen transakzioak; eta osasuna edo bizitza sexualari buruzko kategoria bereziak.

4.- Zertarako eta zer legitimaziorekin tratatzen ditugu zure datuak?

HELBURUALEGE-OINARRIA
Elkartekideekin eta haien familiekin harremana eta komunikazioa izateko, harreman juridiko-asoziatiboa garatzeko, elkartekideei zerbitzuak kudeatzeko eta emateko, programetan eta jardueretan parte hartzeko, historia klinikoa kudeatzeko, asistentzia-zerbitzuak eta zerbitzu terapeutikoak emateko eta inkestak egiteko.
Boluntarioekin harremana eta komunikazioa mantentzeko, boluntarioak parte hartzen duen prestakuntza eta programak kudeatzeko, urteko estatistikarako eta boluntario-txartela egiteko, ziurtagiriak emateko, eta Erakundearen jarduerei, kanpainei eta oroitzapen-ekitaldiei buruzko informazioa bidaltzeko.
Kontratu-harremana edo kontratu aurrekoa.
Osasun-arloko edo gizarte-arloko laguntza edo tratamendua emateko beharrezko osasun-datuen tratamendua
Egungo bazkide eta boluntarioei gure jarduerei eta/edo eskatutakoen antzeko zerbitzuei buruzko informazioa bidaltzeko komunikazio elektronikoen bidez.
Cookie teknikoak instalatzeko.
Iritzi-/Gogobetetze-inkestak egiteko.
Gure webguneko erabiltzaileen kasuan, edo email baten bidaltzaile edo hartzailearen kasuan: online egindakoak kudeatzeko, eta zurekin harremanetan jartzeko.
Zure curriculumeko datuak ematen badizkiguzu edo zure curriculuma bidaltzen badiguzu, zurekin harremanetan jartzeko eta egiten ditugun hautaketa-prozesuak kudeatzeko.
Interes legitimoa
Antolatzen ditugun programa eta jardueretan argazkiak edota bideoak egin ahal izango dira, elkartearen argazki-memorian parte hartzeko. Elkartearen aldizkarian eta urteko memorian argitaratu ahal izango dira, bai eta elkartearen web-orrian, edozein sare sozialetan dituen profiletan, YouTuben, karteldegietan eta informazio- eta publizitate-liburuxketan ere.
Kide izan daitezkeenei gure jarduerei eta/edo eskatutakoen antzeko zerbitzuei buruzko informazioa bidaltzeko komunikazio elektronikoen bidez.
Baimen
Legitimazioa baimenean oinarritzen denean, edozein unetan kendu ahal izango duzu baimen hori, hori eskatzeko helbide elektroniko bat bidalita dpd@aspacealava.org helbidera. Erretiratze horrek ez du zure datuen tratamendua baldintzatzen deskribatutako gainerako helburuetarako.
Legezko oinarri gisa interes legitimoari buruzko informazio espezifikoa elkartekideei eta boluntarioei gure jarduerei edota eskatutakoen antzeko zerbitzuei buruzko informazioa komunikazio elektronikoen bidez bidaltzeko:
Interes legitimo hori aurreikus daiteke interesdunarentzat, eta tratamenduaren inpaktua oso mugatua da interesdunengan; merkataritza-komunikazioak bidaltzeko prozedura bat dugu, datuak babesteari buruzko araudia betetzeko; interesdunak beti adieraz dezake bidalketaren aurka dagoela. Horregatik guztiagatik, uste dugu merkataritza-komunikazioen bidalketa proportzionatua dela eta pribatutasunean eragin minimoa duela. Nolanahi ere, zure interesak, eskubideak edo askatasunak nagusituko dira beti gure interes legitimoaren gainetik. Beraz, ez baduzu nahi zure datuak xede horietarako tratatzea, bidal iezaguzu mezu elektroniko bat, mesedez, dpd@aspacealava.org helbidera, eta hala egingo dugu.

5.- Zenbat denboran gordeko ditugu zure datuak?

Interesdunak datuak ezabatzea eskatzen ez duen bitartean gordeko ditugu datu pertsonalak. Ezabatzeko eskatuta ere, behar den denboran mantendu ahal izango ditugu, eta tratamendua mugatu ahal izango dugu, soilik bete behar ditugun legezko/kontratuko betebeharrak betetzeko eta/edo gure aldetik edozein erantzukizun preskribatzeko eta/edo interesdunarekin izandako harremanetik eratorritako erreklamazioak gauzatzeko edo defendatzeko aurreikusitako legezko epeetan.

6.- Zein hartzaileri jakinaraz diezazkiokegu zure datuak?

Jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datuak hirugarren erakundeei jakinarazi ahal izango zaizkiela, lagatzailearen eta lagapen-hartzailearen eginkizun legitimoekin zuzenean lotutako helburuak betetzeko, hala nola:

7.- Datuak nazioartera transferitzea.

ASPACE ARABAn, datu pertsonalak Europako esparru ekonomikoan tratatuta eta kokatuta egon daitezen saiatuko gara. Hala ere, egoera jakin batzuetan, datuen nazioarteko transferentziak egin ahal izango ditugu, adibidez, interesdunaren intereserako ASPACE ARABAren eta beste pertsona fisiko edo juridiko baten arteko kontratu bat egiteko edo gauzatzeko beharrezkoa bada; edo beharrezkoa bada interesdunaren eta ASPACE ARABAren arteko kontratu bat gauzatzeko, adibidez, Europar Batasunetik kanpo kokatutako zerbitzu-hornitzaileak erabiltzeagatik, datu pertsonalak eskura izan ditzaketelako gure jardueraren zerbitzu osagarriak emateko (ostatua, housing-a, SaaS, urrutiko segurtasun-kopiak, informatikako laguntza edo mantentze-lanen zerbitzuak, posta elektronikoaren kudeatzaileak, posta elektronikoak bidaltzea, posta elektroniko komertzialak bidaltzea, artxiboen transferentzia, etab.) edo interesdunak eskatuta hartutako kontratu-aurreko neurriak betearazteko.

Erakunde horiek desberdinak izan daitezke eta aldatu egin daitezke denboran zehar, baina saiatuko gara erakundeak aukeratzen, bai datuak babestearen arloan Europakoaren pareko babes maila duten herrialdeetakoak, bai maila hori lortzeko berme egokiak dituztenak, edo DBEOn horretarako aurreikusitako salbuespenetako batean oinarrituta egingo dira.

Adierazi berri diren kasu horietatik kanpo, Europakoaren pareko babes maila ez duen herrialde batera transferentziak egin behar izanez gero, adibidez, interesdunen eskubideak babesten dituen datuak babesteko aginpiderik edo araudirik ez duelako, arrisku horren berri emango dizugu, transferentzia horiek esplizituki baimendu ditzazun, zuk baimena emanez horiei.

8. Sare sozialak eta berehalako mezularitzako aplikazioak.

Berehalako mezularitzaren erabilpena
Zure eskura berehalako mezularitzako app bat jartzen badugu zurekin komunikazioa arintzeko, arduraz erabili behar duzu, pribatutasun-politika irakurri behar duzu, eta zure lehentasunen arabera konfiguratu behar duzu informazioa datu pertsonalekin bidali aurretik.

Berehalako mezularitzako aplikazio horiek egoera jakin batzuetan erabilgarriak izan daitezkeen arren, gogorarazten dizugu Interneten argitaratzen duzun informazioa jende askoren eskura egongo dela, ezaguna edo ezezaguna izan, eta, beraz, arriskua dagoela zure eta beste batzuen intimitaterako.

Bitarteko honen bidez informazio pertsonala, pribatua eta/edo intimoa edo erreserbatuta mantendu nahi duzuna ez ematea gomendatzen dugu, hori egiteko badaudelako modu seguruagoak. Gure ezin gara arduratu zerbitzuaren funtzionamenduaz eta erabilgarritasunaz, ez baitugu guk ematen, baizik eta guregandik kanpoko hirugarren batzuek.

Sare sozialen erabilera

Erabiltzaileek aukera dute erakundeak sare sozialetan dituen orri edo taldeekin bat egiteko. Kontuan izan behar dute, erakundeak bere datuak zuzenean eskatu ezean (adibidez, ingurune pribatu batean kontsultei erantzuteko), bere datuak dagokion gizarte-sarekoak izango direla. Beraz, Erabiltzaileei gomendatzen zaie arretaz irakur ditzatela dagokion sare sozialetako erabilera-baldintzak eta pribatutasun-politikak, eta ziurta dezatela beren lehentasunak konfiguratzen dituztela beren datuen tratamenduari dagokionez.

Gure webgunean txertatutako sare sozialen ezaugarriak

Gure zerbitzuek sare sozialen zenbait ezaugarri eta widget izan ditzakete, hala nola «Facebook-ekin konexioa», «Atsegin dut» botoia, «Partekatu» botoia edo hedabide sozialetako ohiko beste mini-programa interaktibo batzuk. Ez gara horien funtzionamendu egokiaz arduratzen. Ez gara horien funtzionamendu egokiaz arduratzen.

Sare sozialak erabiltzeko arauak:

Kontuan izan ezen, edukia sare sozial batean gure orrialde ofizialaren bidez parte hartzea, argitaratzea edo partekatzea erabakitzen baduzu, eduki horiek publikoak izango direla, eta zure erantzukizun esklusiboa izango da eduki horiek legezko araudia betetzea.

Parte-hartze horri lotutako zure datu pertsonalak agertzea saihestu dezakezu, zure pribatutasuna konfiguratuz edo zure datuak izengoitiz (adibidez: “Nick” edo “ezizenak”) erabiliz.

Gogorarazten dizugu ezen beste pertsona batzuen pribatutasuna errespetatu behar duzula haien datuei buruz, eta arreta berezia jarri behar duzula datu pertsonalak jakinaraztean edo argitaratzean. Titularra denak bakarrik baimendu dezake bere datu pertsonalen tratamendua.

Erabiltzaileak datu pertsonalak, argazkiak eta informazioak edo beste eduki batzuk soilik argitaratu ahal izango ditu orrialde honetan edo gure orrialde ofizialean, baldin eta hirugarrenen titulartasuna edo jabetza badute edo hirugarrenen baimena badute. Hirugarrenen datuak ematen badizkiguzu edo argitaratzen badituzu, zure erantzukizuna da datu horiek erabiltzeko, jakinarazteko eta argitaratzeko aldez aurreko eta berariazko baimena izatea, eta zure erantzukizuna da guk bere datuak tratatuko ditugula edo zuk argitaratuko dituzula jakinaraztea. Hirugarrenen datuak haien baimenik gabe argitaratzeak hirugarren horien ohorerako, intimitaterako edo irudirako eskubideari buruzko eskubidea urra dezake, datuen babesari buruzko araudiaz gain.

Nolanahi ere, web-orri honetatik zein sare sozialetako gure orrietatik Erabiltzaileak argitaratutako edozein eduki ezabatu ahal izango dugu, indarreko legedia eta pribatutasun-politika honetan adierazitakoa urratu duela antzematen dugunean.

Sare sozialak ez daude ostatatuta zuzenean gure zerbitzuetan. Haiekiko zure interakzioak haien politikek arautzen dituzte, eta ez gureek. Irakurri sare sozial horien pribatutasun-politikak, datu pertsonalen bilketari eta transferentziari, zure eskubideei eta zure pribatutasunaren konfigurazioari buruzko informazio zehatza emateko.

Sare sozialen bitartez biltzen ditugun datuak

Aplikazio horien bidez biltzen ditugu datuak, zehazki, cookie funtzionalen eta analitikoen bidez, behar bezala funtziona dezaten. Cookie horiek zure IP helbideari edo nabigazioari buruzko informazioa bildu ahal izango dute.

Gainera, saioa sare sozial horietako batean hasten baduzu gure webgune edo aplikazio mugikorretako bat bisitatzen duzun bitartean, sare sozialak informazio hori gehitu ahal izango dio zure profilari, eta informazio hori sare sozialera transferituko da. Datuen transferentzia hori egitea nahi ez baduzu, irten gure webguneetan edo aplikazio mugikorretan sartu aurretik sare sozialean egiten duzun saiotik, ez baitago gure esku konektore sozialen bidez datuen bilketa eta transferentzia horretan eragitea.

Gure webgunean azaltzen diren hirugarrenen beste orri batzuk

Era berean, gure webgunearen bidez hirugarrenen edukiak edo zerbitzuak eskain ditzakegu (orri-markoen edo framing-aren tekniken bidez), gure webgunearen itxurari eutsiz horren barruan zerbitzua ematen duen hirugarrenaren itxura erakutsiz. Kontuan izan ematen duzun informazioa hirugarren horiei emango diezula, eta ez guri, eta, beraz, hirugarren horien politikek arautuko dute, eta ez gureak.

9.- Zein dira zure eskubideak zure datuak ematen dizkiguzunean?

Hala dagokionean, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko eta tratamenduaren aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezu, bai eta zure datuen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakiak ez hartzeko eskubidea ere, pribatutasun-politika honen hasieran adierazitako posta-helbidean edo helbide elektronikoan; bi kasuetan, idatzizko eta sinatutako eskaera bidez, NANaren edo pasaportearen kopia edo identifikatzen zaituen baliozko beste dokumentu bat erantsita. Zure datuak aldatu egiten badira, helbide horretan bertan jakinarazi beharko dituzu, eta erakunde honek ez du inolako erantzukizunik izango hala egiten ez baduzu.

Eskuratzeko eskubidea: Zer datu pertsonal tratatzen ari garen galdetu diezagukezu, baita horien kopia bat eskatu ere.

Zuzentzeko eskubidea: Datu pertsonal okerrak edo osatugabeak zuzentzeko eska diezagukezu, baita adierazpen gehigarri baten bidez ere.

Ezabatzeko (ahazteko) eskubidea: Zure datu pertsonalak ezabatzeko eska diezagukezu, baldin eta: bildu ziren helburuetarako beharrezkoak ez badira, zure baimena kentzen baduzu, datu horiek legez kontra tratatu badira, edo legezko betebehar bat betetzen bada.

Tratamendua mugatzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua mugatzeko eska diezagukezu; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez ditugu gordeko.

Aurka egiteko eskubidea: Zure datuen tratamenduari aurka egin diezaiokezu, baldin eta tratamendu hori fitxategiaren erantzulearen interes legitimoan oinarritzen bada edo publizitate-helburuetarako bada.

Aurreko eskaeretako edozein jaso ondoren, legez ezarritako epeetan erantzungo dizugu. Erreklamazioa jar dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean. Erabil ditzakezun eskubideei buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, eta eskubideak baliatzeko inprimakien ereduak eskatzeko, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren web-orria bisitatu dezakezu: www.aepd.es